KÖPER DÖDSBON

Vi köper dödsbon i Stor Stockholm och i hela Sverige

Köp av sterbhus

Vår specialitet är att vi köper sterbhus i Stockholm. När vi köper sterbhus värderas och hanteras föremål varsamt. När sterbhus köpes av oss sker detta med enkla helhetslösningar. Detta innefattar försäljning, transport, städning packning, miljösanering m.m. När vi köper sterbhus skänker vi alla föremål som inte säljs på auktioner till välgörenhet. Att man köper sterbhus och säljer det vidare innebär att man återvinner olika föremål istället för att slänga dem vilket är miljövänligt.

I fall sterbhus köpes av oss sker detta på ett professionellt sätt. Vi använder oss inte av mellanhänder vid köp av sterbhus. När vi köper sterbhus betalar vi med kontanter vilket underlättar för alla parter som deltar i köpet av sterbhus. Vi genomför auktion direkt efter det att ert sterbhus köpes. För att du ska kunna få uppfattning om hur mycket ditt sterbhus kostar genomför vi kostnadsfri besiktning innan köpet av sterbhus.

Vi har en stor erfarenhet av arbete med köp av sterbhus. Välj oss och få dina krav tillfredsställda snabbt och enkelt! Vi köper sterbhus i Stockholm och dess omnejd. Kontakta oss gärna om du behöver sälja sterbhus!

KONTAKTA OSS

Köp av dödsbon

Vi köper dödsbon i Stor Stockholm. Vi har lång erfarenhet, brett kontaktnät och stor kunskap när det gäller köp av dödsbon. Vi är flexibla och kan erbjuda individanpassade lösningar då dödsbo köpes av oss. När vi köper dödsbon köper vi lösöre och bohag för auktion och betalar kontant för det.

Vi använder oss inte av mellanhänder vid köp av dödsbon. Detta innebär att slutanvändaren bestämmer priset vid köp av dödsboet. När vi köper dödsbon hanterar vi det varsamt och diskret.

Innan vi ska köpa ett dödsbo genomför vi en kostnadsfri värdering av det. När ert dödsbo köpes gör vi tillsammans med er en slutbesiktning för att tillförsäkra oss att allt är enligt era önskemål.

När vi köper dödsbon värnar vi om återanvändning och miljön och tar hand om så mycket som möjligt på platsen. Vi skänker allt som vi inte säljer själva till loppisar och välgörenhet.

När dödsbo köpes av oss får ni miljösortering, städning, försäljning, transport och packning. Det är en fördelaktig praktisk, ekonomisk och effektiv lösning. Vi tillämpar ibland kvittningsprincipen när kostnaderna är likvärdiga. Tidsdebitering startar vid ankomst hos kunden i Stor Stockholm. Då vi köper dödsbon gör vi avräkning av dina föremål gentemot arbetstid. Vi betalar dig eller du oss om föremålens värde överstiger tidsdebiteringen. Vi ger enkelt och fast pris vid städning och tömning.

Ring eller skriv gärna oss om du vill göra en kostnadsfri värdering av dödsboet eller har några frågor. Mobilnummer: 0703-05 83 33. E-post: fredrik@sakstockholm.se

KONTAKTA OSS